ZorgPortaal.nl

Als geregistreerde bezoeker heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op de e-mail nieuwsbrief. Dit kan u al doen tijdens uw registratie.

Heeft u de e-mail nieuwsbrief nog niet geactiveerd dan kunt u deze activeren door uw registratie formulier te wijzigen via het menu “instellingen”.

Er bestaan 2 versies; Een nieuwsbrief voor geregistreerde bezoekers en een nieuwsbrief voor geregistreerde organisaties. Alleen de nieuwsbrief voor geregistreerde bezoekers kunt u afstemmen op uw voorkeuren.

Bepaal zelf welke items u ontvangt en hoeveel
Kies zelf of u nieuws, congressen, evenementen, etc. wenst binnen uw nieuwsbrief en bepaal het aantal, per nieuwsbrief.

Bepaal hoe vaak u de e-mail nieuwsbrief ontvangt
Via het registratieformulier kiest u voor een dagelijkse of wekelijkse versie. De dagelijkse versie komt iedere werkdag in de ochtend. De weekversie zal verstuurd worden op zondag.

Voorkeur of blokkeren van aanbieders
Bij de e-mail nieuwsbrief voorkeuren kunt u geregistreerde organisaties selecteren en toevoegen aan een witte of zwarte lijst. Kiest u voor de witte lijst dan ontvangt u alle uitingen, ongeacht uw profiel instellingen. Kiest u voor de zwarte lijst dan ontvangt u geen in formatie van deze organisatie binnen uw e-mail nieuwsbrief.

Nieuwsbrief voor geregistreerde organisaties
Deze versie is nog in voorbereiding / testfase. De nieuwsbrief voor organisaties bestaat hoofdzakelijk uit mededelingen en statistische gegevens m.b.t. het aanbieden van content via het ZorgPortaal.nl netwerk. Dit aangevuld met interessante tips en wetenswaardigheden voor organisaties.

Wijzig uw profiel en keuze voor wel / geen nieuwsbrief

Wijzig uw e-mail instellingen