ZorgPortaal.nl

Binnen de forums bent u in de gelegenheid om antwoorden te zoeken, vragen te stellen en te reageren op lopende discussies / vragen.

Er bestaan meerdere forums, ieder met een eigen doelgroep en/of thema.

Juistheid van informatie / melden van klachten
In aanvulling op onze disclaimer willen wij benadrukken dat de juistheid van de afzender en informatie binnen forums niet gegarandeerd kan worden. Wees u hiervan altijd bewust!.

Eventuele onjuistheden kunt u melden binnen het betreffende forum, bij voorkeur opbouwend en voorzien van bronnen. Meestal is het mogelijk om de auteur van een onderwerp te benaderen via een privé bericht. Eventuele klachten kunt u melden aan de moderator of helpdesk.

Wat mag wel / niet?
Vanzelfsprekend moet uw bijdrage relevant zijn voor onze doelgroep en mag deze niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en onze huisregels. Zo is het uitdrukkelijk verboden om primaire reclame te plaatsen en/of merken, personen, etc. opzettelijk te beledigen.

Hieronder ook het plaatsen van persoonlijke patiënt gegevens en het aanbieden / gebruiken van auteursrechtelijk beschermde foto’s, video’s, teksten, etc.

Zorgportaal.nl is niet bedoeld om medische adviezen te verstrekken aan zorgvragers. Medische adviezen mogen uitsluitend gegeven worden door BIG en bekwame professionals, voorzien van bronnen.  

Ga naar de forums

Lees de huisregels