ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Homepage    Info    Over ZorgPortaal   Doelgroep en missie

Het ZorgPortaal.nl richt zich primair op (aspirant) zorgprofessionals en de hieraan gerelateerde (zorg)organisaties. Mantelzorgers en belangstellenden zijn binnen de meeste onderdelen welkom.

De kwaliteit en betaalbaarheid van zorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de individuele zorgprofessional.  

Naast tools voor kennisdeling zijn o.a.  elementen als feedback, waardering en een positieve beeldvorming van de beroepsgroep belangrijke ingrediĆ«nten voor gemotiveerde en deskundige professionals.

Met het faciliteren van (aspirant) zorgprofessionals en zorgorganisaties wil het ZorgPortaal.nl, als een onafhankelijk portaal, een bijdrage leveren aan een betere en betaalbare zorg.  Met o.a. het respecteren van de privacy, het hanteren van een duidelijke advertentiecode en huisregels wil ZorgPortaal.nl zich onderscheiden van de meeste netwerken. 

Richting (aspirant) zorgprofessionals zal het Zorgportaal.nl op termijn fungeren als individuele online coach en het aanbod van informatie en tools volledig afstemmen op de fase, loopbaan en wensen van de individuele professional

Richting (zorg)organisaties zal het ZorgPortaal.nl in toenemende mate faciliteiten bieden om de gewenste (sub)doelgroep te voorzien van relevante informatie, vacatures, bijscholing, etc.  Extra aandacht gaat naar de indentiteit en herkenbaarheid van de eigen organisatie. Met het bundelen van krachten zal het bereik aanzienlijk groeien en de (investerings)kosten afnemen.

Richting belangstellenden wil het ZorgPortaal.nl in toenemende mate een bijdrage leveren aan de positieve beeldvorming rondom het leren, werken en (bij)blijven binnen de Nederlandse zorgsector. Waar zinvol verwijst het ZorgPortaal door...

 green arrowVolgende pagina: Organisatie